سفره خالی صیادان بلوچ و صید ترال نور چشمی ها

به گزارش رسانک مجتبی رضاخواه، از نمایندگان نظام از استان تهران در مجلس در پی سفر خود به چهبار در توییتر نوشت: صیادی از پتانسیل‌های اصلی چابهار است، اما سالهاست که شیلات مجوز جدید صیادی نداده؛ در مقابل برخی نورچشمی‌ها مجوز صید ترال گرفته‌اند!

مردم منطقه که درآمدشان از صیادی است مجوز ندارند، اما کشتی‌های صید ترال که هزار برابر لنجهای مردم صید می‌کنند، مجوز دارند و سوخت یارانه‌ای می‌گیرند!

در سال های اخیر بعد از دستور خامنه ای مبنی بر توجه به دریای بلوچستان و توسعه سواحل مکران، سلطه و نفوذ نیروهای غیربومی اعم از نظامی و غیر نظامی در این منطقه و تاثیرات مخرب این طرح تمامیت خواهانه رژیم روز به روز بیشتر نمایان می شود.

یکی از نتایج آن تخریب منابع طبیعی و به تاراج بردن منابع صیادی، که شغل اصلی بسیاری از مردم ساحل نشین بلوچستان است، میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*