ارسالی شما …

سلامی دارم خدمت همه مسئولین نمایندگان علما وهمه انهایی که از دولت حقوقی واز بیت المال در استان سیستان وبلوچستان حقوق میگیرند این دختر معصوم اسمش زینب است با مادرش وسه تا برادر کوچکش جهت شستشو لباس و برداشتن اب برای خوردن به کنار هوتک یا همان چاله های اب که با حیوانات شراکت دارند میروند ومتاسفانه در این چاله اب یا هوتک میفته متاسفانه این استان از نظر فقر وتبعیض از اون کودکان فقیر سومالی چیزی کم ندارند زمانی که زینب را بیرون می اورند نه شخص ونه امکاناتی جهت احیا نبوده ودر نهایت مظلومیت جان میدهد حالا اقایون عزیز یادتون هست همیشه بخاطر بی کفایتی بی تدبیری بی مسئولیتی نقدتون میکنیم وشما در عوض بجای اصلاح خود سعی میکنید برچسب های واهی ودروغینی بهمون بزنید تا نهادهای امنیتی قبل تحقیقات گردن من را بزنند زینب معصوم توسط ما مردم وبعدشما مسئولین علما ونمایندگان مجلس کشته شده است سال پیش یادتون هست کل بودجه ابرسانی روستاهای سدزیردان وپیشین بالغ بر سی میلیاردتومان در غفلت نهادهای نظارتی وبازرسی دزدیده شداینجوری هوتک بیشتر وبزرگ تر میشود.

صمدریگی

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*