آتشسوزی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب

به گزارش رسانک امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۹۹ آتشسوزی نسبتا گسترده ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب به وقوع پیوسته است.

این آتشسوزی که از ساعاتی قبل در باغات مردم و در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب( محدوده میدان ۲۲ بهمن به سمت بلوار دانشگاه) آغاز شده است ،در حال گسترش میباشد.

از علل حادثه اطلاعات دقیقی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*