سخنان غیرواقعی ملک فاضلی نماینده رژیم در شستون در رابطه با قطع عضو و غرق شدن کودکان بلوچ در رودخانه ها

به گزارش رسانک یکشنبه ۹ شهریور ۹۹ ملک فاضلی نماینده رژیم جمهوری اسلامی در شهرستان شستون و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سخنانی کاملاً به دور از واقعیت گفته است: حوادث رخ داده برای کودکان استان بلوچستان و سیستان در مقایسه با آمار کشوری معضل محسوب نمی شود و وضعیت نامطلوب معیشت مردم این منطقه باعث شده که به حوادث محدودی که گاه در آن رخ می‌دهد بر چسب محرومیت بزنند.

ملک فاضلی در ادامه گفت: ما زمانی می توانیم بگوییم که غرق شدن کودکان در رودخانه ها به معضل تبدیل شده است که یک آمار میانگین کشوری را در این رابطه داشته باشیم.

این در حالیست که طی یک ماه گذشته ده ها کودک بخاطر نبود آب لوله کشی و زیر ساخت های مناسب جهت دسترسی مردم به آب سالم؛ آنها را مجبور به رفتن به هوٹگ ها کرده که این امر موجب حوادث تلخی در هفته های گذشته علی الخصوص برای کودکان شده است.

در هفته های اخیر چندین کودک بلوچ یا مورد حمله گانڈو (تمساح بلوچستانی) قرار گرفته و قطع عضو شده و یا در رودخانه‌ها غرق شده اند.

نگاه تبعیض آمیز رژیم مرکزگرا نسبت به مردم بلوچ سالهاست که آن ها را از هرگونه امکانات رفاهی، بهداشتی و درمانی محروم کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*