تصرف زمین های کشاورزی مردم توسط شرکت گاز در شهرستان پهره

به گزارش رسانک شرکت گاز به منظور تکمیل پروژه انتقال گاز به کشور پاکستان، اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و عبور لوله های گاز از میان اراضی کشاورزی مردم در منطقه شهردراج از توابع شهرستان پهره می کند.

به نقل از منابع محلی این زمین های کشاورزی دارای سند شخصی بوده و سالهاست که زیر کشت میباشند و تنها منبع درآمدی مردم منطقه به حساب می آیند.

از آنجایی که این زمین ها جزء اراضی ملی نیستند و دارای سند میباشند شرکت گاز با زورگویی و تهدید قصد غصب و تصرف زمین های مردم را دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*