“ما می فهمیم”

رسانک/ چندی پیش اقدام شجاعانه صیادان بلوچ در دریای بلوچستان و نجات یک نهنگ در حال انقراض سر و صدای زیادی کرد.

در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۹۹ صیادان بلوچ متوجه گیر کردن یک نهنگ به تور صیادی شده که با خطر انداختن جان خود اقدام به نجات آن کردند. یکی از صیادان با پریدن به دریا و رفتن به روی نهنگ، آن را نجات داد.

اکنون اما سخنان همین صیاد در صدا و سیمای ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. زمانی مجری به گونه های در حال انقراض نهنگ مورد نظر اشاره می کند، صیاد بلوچ در پاسخ می گوید: “ما می فهمیم، چینی ها دارند می گیرند، می برند و رفت و روب می کنند”.

این درک بالای صیادان بلوچ و به میان آوردن این مبحث جنجالی در برنامه زنده که باعث شده سفره آنها کوچکتر شود، مستقیما متوجه رژیمی است که وزیر خارجه اش در تلویزیون با وقاحت تمام می گوید : “دریا را به اجاره می دهند”.

در سال های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران با دادن مجوز به کشتی های ترال چینی باعث نابود شدن بخش عظیمی از آبزیان دریای بلوچستان شده است. مسئله ای که اکنون با تفاهم نامه جدیدش با چین موسوم به قرارداد ۲۵ ساله نشان از عملی شدن سخنان محمد جواد ظریف در تلویزیون میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*