کشف فسیل های جانوری قدیمی در کوه های روستای رودیک چهبار

رسانک/ اشرفعلی حسینی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چهبار: در بررسی های میدانی به عمل آمده از کوه های اطراف روستای رودیک توسط ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست چهبار با همکاری افراد محلی، یک منطقه دارای انواع فسیل های جانوری قدیمی کشف شد.

در این منطقه انواع مختلفی از فسیل های جانوری مربوط به خزندگان، بند پایان، صدف ها، حلزون ها و آبزیان حائز اهمیت از نظر دیرینه شناسی و زمین شناسی وجود دارد.

در بیومتری های صورت گرفته از یکی از فسیل ها توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست چهبار مشخص شد طول کلی بدن این فسیل جانوری که شبیه خزندگان قدیمی بوده حدود هفت متر است و شناسایی دقیق و قدمت آن نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*