خسارات ناشی از طوفان در شهرستان کسرکند

به گزارش رسانک امروز یکشنبه ۲۹ تیر ماه ۹۹ طوفان شدید در شهرستان کسرکند خسارات زیادی برجای گذاشت.

طوفان امروز که با وزش تند باد و بارش باران همراه بود باعث کنده شدن درختان و نخل ها و ریزش بسیاری از دیوارها شد.

گفتنی است که بدلیل طوفان امروز به زیرساخت های برق نیز خسارت وارد شده و چندین تیربرق نیز شکسته شده است.

تا لحظه تنظیم خبر نیز برق چندین منطقه و روستای کسرکند قطع می باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*