افزایش تصاعدی مبتلایان کرونا در استان بلوچستان و سیستان

رسانک/ دکتر سید محمد هاشمی شهری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزاپ گفت : با افزایش مراجعه بیماران تنفسی به بیمارستان ها، میزان بستری بیماران کرونا مثبت در بیمارستانها به بالاترین میزان خود رسیده و این موضوع کادر درمان را بشدت نگران کرده است.

با افزایش موارد ابتلاء به عفونت های تنفسی “بیش از نود درصد” تخت های بستری ویژه کرونا در بیمارستانهای استان تکمیل شده است.

میزان مراجعه بیماران تنفسی به بیمارستانها بیش از حد تصور است و میزان بیماران بستری و سرپایی افزایش چشمگیری یافته است که این روند موجب ازدحام در سطح بیمارستانها، تکمیل تخت های بیمارستانی، فشار بی سابقه به کادر درمان گردیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*