قطعی آب در روستای پشامگ

رسانک/ اهالی روستای پشامگ پایین از توابع شهرستان راسک به دلیل عدم توجه مسئولین امر از نعمت آب محروم هستند.

یکی از اهالی روستای پشامگ گفت: ”با وجودی که این منطقه از لوله کشی آب برخوردار بوده اما حدود سه سال است که لوله ها به دلیل هوا گرفتگی از کار افتاده و آب به منازل مردم و لوله ها جریان ندارد.“

این منبع در ادامه گفت: “مسئول منبع آب از عدم هواگیری لوله ها بدون دستگاه خبر داده و با توجه به پیگیری های صورت گرفته به دستگاه های زیربط، اقدامی برای رفع این مشکل انجام نشده است.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*