انتقال صدها نفر سپاهی تحت عنوان گروه‌های جهادی به بلوچستان زیر سایه کرونا

به گزارش رسانک امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۹۹ یک سایت وابسته به #سپاهتروریستیپاسداران از اعزام بیست گروه جهادی به اقلیم بلوچستان خبر داد.

این خبر در حالی منتشر شده که با قوانین جدید دولت کلیه سفرها در کشور ممنوع اعلام شده اما این ارگان سیاسی_نظامی ایران با تصمیمات خودسر قصد دارد گروه‌هایی پانزده تا سی نفره که عمدتا از شهرهایی که به عنوان مراکز کرونا شناخته می شوند؛ به بلوچستان اعزام کند.

در این گزارش همچنین آمده است که در روزهای گذشته یکصد و نود نفر به مناطق بلوچ نشین اعزام شده اند.

سپاه تروریستی پاسداران با بدست آوردن بودجه‌های کلان توانسته در مناطقی همچون #بلوچستان و #کوردستان “حکومت سایه” تشکیل بدهد و کلیه امور این مناطق را به دست بگیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*