استاندار محترم بلوچستان و سیستان و فرماندار محترم سرباز و مدیرکل راه وشهرسازی

پیام شما

سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند بخش جدیدالتاسیس #مینان از نعمت جاده مواصلاتی به فاصله کمتر از سه کیلومتر محروم می باشدودر زمان بارندگی وسیلاب هیچ گونه راهگذری حتی برای افراد پیاده نیز وجود ندارد واگر مورد اضطراری پیش بیاد بالاجبار باید از کوه های صعب العبور رد شویم ، در بارندگی های اخیر ، بر اثر طغیان رودخانه #گویمرک یک نفر فوتی نیز داشتیم و علت فوت هم نبود پزشک و مهمتر از آن جاده مواصلاتی بود که بیمار بیش از یک ساعت ونیم زنده مانده بود و با تلاش و همت جوانان مینان از کوه های صعب العبور، بیمار را به جاده رساندند اما متاسفانه جان خود را از دست داد لذا از مسئولین محترم عاجزانه در خواست داریم به فکر جاده مواصلاتی وبه فکر جان مردم مینان باشید.

گروهخبریتحلیلی_رسانک

زیرساخت_مواصلاتی

مسئولینبیکفایت

شهرستان_سرباز

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*