ویدئویی دیگر از مبارزه جوانان دزاپ (زاهدان)

رسانک/ شب گذشته ۷ اسفند ماه ۹۹ جوانان در بلوچستان مبارزات را ادامه دادند.

این ویدئو نفرت جوانان بلوچ را از رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در امنیتی ترین شرایط ممکن هم در حال مبارزه هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*