همدردی و حمایت شاهین نجفی با مردم و اعتراضات بلوچستان

رسانک / شاهین نجفی از هنرمندان ایران با انتشار این عکس و متن زیر از اعتراضات مردمی در بلوچستان حمایت کرد:

“بیست و پنج سال پیش به همراه ناصر و شیرمحمد در اردوی دانش‌آموزی بودیم و لهجه‌ی من از گیلکی به بلوچی رسیده بود. انگار از سالها پیش همدیگر را می‌شناختیم. 

بی‌خود نیست هر گلوله بر جان آنها قلبم را ریش می‌کند.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*