مولوی کوهی فراموش نخواهد شد!

ماموران امنیتی روز شنبه ۹ آذر ۹۸ به سمت معترضان به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی روحانی بلوچ منتقد رژیم جمهوری اسلامی ایران، گاز اشک‌آور و گلوله شلیک کردند که دو نفر کشته و تعدادی از آنان مجروح شدند.

ملت بلوچ بارها نشان داده اند که میتوانند در مقابل رژیم بایستند. مولوی کوهی از شجاع ترین روحانیون بلوچستان است که اکنون بواسطه دفاع جانانه از حق مردم در زندان های مخوف رژیم جمهوری اسلامی حبس شده است.

ملت بلوچ هرگز فداکاری ها و روحیه مبارزه ای مولوی کوهی را از یاد نخواهد برد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*