متاسفم که تحلیلِ موافقینِ تقسیمِ استان، چنین سطحی است

✍️سبحان دهواری

ایجاد ترس از استقلال عملا اهرمی است برای همگام سازی حاکمیت در راستای تحقق تقسیم استان، آنچه تاریخ روایت می‌کند عدم حضور و وجود گروه های جدایی طلب در بلوچستان ایران است، برخلاف دیگر نقاط ایران! در طول سنوات گذشته هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته و نخواهد گرفت اما هویت سیستان و سرحد و بلوچستان و مکران یک هویت سیستان و بلوچستانی است ، نمی‌توان یک جغرافیا با پیوند های نا گسستنی را ذیل مدیریت های متکثر تعریف کرد ، مدیریت واحد سیستان و بلوچستان تسهیل گر توسعه خواهد بود ، هر چند که معتقدیم در آینده ای نه چندان دور باید نگاه فدرالی حاکم گردد و کشور ایالتی گردد اما حال تقسیم استان اشتباه است.

هر کس مخالف من است جدایی طلب ، کوته فکر و مورد نفوذ معاندین خارجی است” ، این تمام قدرت تحلیل و نظریه پردازی این جریان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*