قدرت مردم

رسانک / ملت بلوچ با اتحاد و تپاکی قدرت بلامنازع در اعتراضات هستند.

این اتحاد مردمی نوید روزهای خوش را می دهد.

ویدئو تجمع اعتراضی جوانان غیور کورین را نشان می دهد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*