حمایت از قیام مردم بلوچستان

رسانک/ مردم در سنندج فراخوان اعتراض دادند.

امروز پنجشنبه ۷ اسفند ماه ۹۹ همه برای حمایت از مردم بلوچستان به خیابان ها می آییم. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*