حمایت از اعتراضات بلوچستان در خارج از ایران

رسانک/ شوراي عشائر جنوب عراق با صدور اطلاعيه رسمي با اعتراضات ملت بلوچستان به دلیل کشتار سوخت بران توسط سپاه اعلام همبستگي كرده و جنايتهای رژيم خامنه ای را محكوم كرد. 

لازم به ذكر است كه اين شورا يكی از مهمترين سازمانهای ملی ملت عراق است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*