ترند شدن توفان توییتری در حمایت از سوختبران بلوچ

رسانک/ توفان توییتری که شب گذشته ۱۷ آبان ماه ۹۹ با هشتگ های #سوختبر_نکشید و #LifeForBread (جان برای نان) در اعتراض به کشتار سوختبران بلوچ از سوی رژيم جمهوری اسلامی ایران انجام شد، در توییتر فارسی ترند شد.

رسانه ای کردن ظلم و ستمی که حاکمان ایران طی نزدیک به یک قرن اخیر در اقلیم بلوچستان و بر سر ملت بلوچ کرده اند می تواند مجامع بین المللی و قدرت های جهان و نیز سازمان های حقوق بشری را مجاب کند تا رفتارش را نسبت به ملت بلوچ عوض کرده و سرزمین آنها را به چشم مستعمره ننگرد.

حاکمیت ملی ملت بلوچ حق مسلم آنهاست و تا زمانی که این حق گرفته نشود ظلم و ستم حاکمان ایران بر نه تنها ملت بلوچ بلکه همه ملل تحت ستم در جغرافیای ایران ادامه خواهد داشت.

سکوت در برابر کشتار سوختبران بلوچ می تواند همچون گذشته روند افزایشی و بی توجهی مسئولان و نمایندگان بلوچ را در برداشته باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*