آزادی هشت ملوان بلوچ از زندان های تانزانیا

به گزارش رسانک امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۹۹ رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه آزاد چهبار گفت: هشت ملوان ساکن بلوچستان پس از چهار سال از زندان های دارالسلام تانزانیا آزاد و در مسیر بازگشت به بلوچستان هستند.

حمیدرضا طوسی اظهار داشت: این ملوانان حدود چهارسال پیش توسط گارد ساحلی کشور تانزانیا دستگیر و زندانی شدند.

با آزاد شدن این ملوانان و برگشت آنان حدود ۲۲ صیاد زندانی دیگر در کشور تانزانیا میباشد.

با توجه به اینکه در سال های اخير رژیم جمهوری اسلامی ایران و در راس آن سپاه پاسداران اجازه صید به کشتی های ترال چینی در دریای بلوچستان را داده، بسیاری از صیادان بلوچ ناچارند به آب های دوردست رفته و آنجا صید انجام دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*