خبر

انتقاد یک شهروند بلوچ از پروژه انتقال آب دریای چابهار به استان خراسان با وجود بحران بی آب مردم در این شهر

رسانک/ یک شهروند بلوچ نسبت به پروژه طرح انتقال آب دریای چابهار به مناطق مرکزی کشور از جمله استان خراسان با وجود بحران بی آبی مردم شهر چابهار و استان …..ادامه خبر

خبر

سۆمالیا زِرا کم چه کم 12 ماهیگر زری دُزانی دستا بێران و آوار جنَگ بوتگ انت

رَسانک نیوز ۱۴۰۲ئے بهمنئے ائولی هپتگا، دوازده بلۆچ مان چه کُنرکئے شهرا، آزاتێن آپانی تها آپریکایئے نزیکیان سۆمالیئے زِری دُزّانی دستا آوارا جنَگ بوتگ‌اَنت که یکّے چه اے ماهیگران گۆن …..ادامه خبر

خبر

تخریب غرفه‌های میوه فروشان و غارت میوه‌ها توسط ماموران شهرداری چابهار

به گزارش رسانک، بامداد امروز دوشنبه ۱۸ دی‌ ماه ۱۴۰۲، ماموران شهرداری چابهار به همراه نیروهای انتظامی با یورش به فلکه امام علی در شهرک گلشهر چابهار، غرفه‌های شهروندان میوه‌ …..ادامه خبر

خبر

تیراندازی نیروهای دریابانی میناب به سمت لنج های صیادی و سوختبری در بندر کرگان و بازداشت ملوانان

به گزارش رسانک، امروز ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲، نیروهای دریابانی میناب پس از تیراندازی به سمت لنج های صیادی و سوختبری در بندرکرگان، اقدام به توقیف این لنج ها و …..ادامه خبر

خبر

بندر کرگان جهمنندانی سرا (نیروهای نظامی) سرکارئے نزامی کارِندهان اُرُش و تیرگواری کرتگ. تیرگواریئے سئوبا بازێن زدگ و ٹَپّی بوتگ

رَسانک نیوز، مرۆچی 4 آذر ماه 1402 اِنت. بندرکرگانئے نزامی نیروهانی اُرُش و دێم په دێمێن تیرگوار سئوب بوتگ بازێن بلۆچ جهمنندے زدگ و ٹَپّی بوتگ، بندرکرگان مینابئے زِلهئے اِنت. …..ادامه خبر

خبر

مردمانے که رهمان آبادئے مێتگئے جهمنند اَنت لۆگانِش پرۆشگ و وئیران کنگا اَنت

رَسانک نیوز، مرۆچی سئےشمبهئے سَباها، 30 آبان 1402، نیروهان سپاه و انتزامی رهمان آبادئے مێتگا اُرش برتگ (دێم په دێم میرآباد، انگت پێش چه اشی که ترمینال مساپربری اتوبوسان نرَستگێت) …..ادامه خبر