خبر
خبر

شکواییه شهروندان مئگس از نبود جاده مواصلاتی استاندارد/ مرمت جاده مئگس_ایرندگان جزو برنامه ها تعریف نشده است

به گزارش رسانک شماری از شهروندان مئگس از نداشتن جاده مواصلاتی استاندارد به دلیل نداشتن روکش مناسب ابراز گلایه کردند و خواستار مرمت و بازسازی برخی از محورهای این منطقه …..ادامه خبر