خبر

افزایش شمار مبتلایان به کرونا در بلوچستان و سیستان

با توجه به سیاست های عدم شفاف سازی از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران، در روزهای اخیر آمار مبتلایان به کرونا بصورت استان به استان منتشر نمی شود در حالی که وضعیت بلوچستان، بر اساس آمار خود رژیم تا چهار روز پیش با جان باختن بیش از یکصد و هفتاد نفر بسیار نگران کننده بود. …..ادامه خبر