خبر

ملغی شدن حکم جدید علیه مولوی فضل الرحمن کوهی/ نماینده علی خامنه‌ای در بلوچستان برای مردم خودشیرینی کرد

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ٢١ اردیبهشت ماه ١۴٠١، حکم جدید بر علیه مولوی فضل الرحمن کوهی ، روحانی بلوچ دربند در زندان وکیل آباد مشهد لغو شد.  روز گذشته …..ادامه خبر