خبر

عدم وجود اراده در دولت و سران رژیم جهت حل مسئله آب بلوچستان / مردم در حال کوچ از شمال بلوچستان هستند

به گزارش رسانک، مدیرکل هواشناسی بلوچستان و سیستان نهم شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که ادامه کم بارشی انباشته و کاهش شدید بارندگی در این استان سبب شد تا مرداد …..ادامه خبر