خبر

صد و هشتاد هزار دانش آموز در بلوچستان و سیستان در انتظار حل مشکلات معلمان خرید خدمات آموزشی

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، فاروق اعظمی نماینده استان بلوچستان و سیستان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به وضعیت بد معلمان خرید خدمات آموزشی گفت: …..ادامه خبر

خبر

سرباز و راسکئے (اعتصاب کرتگێن) اُستادانی (معلم‌انی) بیم و پاتراپ کنگ، چه (آموزش و پرورش) هراستئے سردپترئے نێمگا

رَسانک نیوز رند چه هکوک و بیمهئے ندئیگ و انچُش جاورئے بدل نکنگا، بازێنے چه (خرید خدمات)ێن اُستادان که چه ۱۸ آزر ۱۴۰۲ اۆشتِش کُرتگ و وتی کلاسانی سرا نشُتگ‌اَنت، …..ادامه خبر

خبر

حمایت دانش آموزان و فرهنگیان مناطق مختلف بلوچستان از معلمان خرید خدمات بدنبال اعتصاب گسترده آنها

به گزارش رسانک، روز شنبه ١٨ آذر ماه ۱۴۰۲، معلمان خرید خدمات آموزشی در مناطق مختلف استان بلوچستان و سیستان با اعتصاب گسترده و حاضر نشدن سر کلاس های درس …..ادامه خبر

خبر

اُستادئے نبئیگ دو ماه چه نۆکێن سالئے وانگئے بنداتا گوزگا اِنت، (دبستان خیام)ئے وانگجاها” وشنامئے کلگا، زرآبادئے شهرا

رَسانک نیوز گۆن ۵۲ رۆچ چه (۱۴۰۳ـ۱۴۰۲)ئے  وانگئے سالئے گوَزگا، [خیام]ئے وشنامئے کلگ تان انگت بےاُستاد اِنت. گوشگی اِنت تا انّون هچ اُستادے په اے وانگجاها ٹهێنگ نبوتگ، و گۆن …..ادامه خبر

خبر

نبود معلم با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی در دبستان خیام روستای وشنام در شهرستان زرآباد

به گزارش رسانک، با گذشت ۵۲ روز از آغاز سال تحصیلی جدید (١۴٠٢_١۴٠٣)، دانش آموزان دبستان خیام روستای جدید وشنام در بخش کاروان در شهرستان زرآباد همچنان بدون معلم هستند. …..ادامه خبر

خبر

اُستادانی (معلم‌انی) نبئیگا دو ماه چه نۆکێن سالا گوزگا اِنت واشئے شهرا دبستان حدیثا استاد نێست

رَسانک نیوز، دو ماهئے گوزگا و پد چه نۆکێن سالا (1402-1403)، نۆدربر ائولی کلاسئے دبستانئے چُکان واشئے شهرئے مدرسه حدیثئے انگت بے استادا اِنت. گێشتر هالانی ردا، بانُک میرابدیی استاد …..ادامه خبر