خبر

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران واکنش نشان داد

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ١٠ بهمن ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان بدنبال افزایش اعدام‌ شهروندان کورد و بلوچ واکنش نشان داد. وی در صفحه اصلی …..ادامه خبر

خبر

دهشتناکێن هساب چه جهمنندێن بلۆچانی اێدامی گوَستگێن بیستێن رۆچانی تها/ چیا جمهوری اسلامیا چه بلۆچان تُرسیت؟!

رَسانک نیوز اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیم، بلۆچستانئے تها و اے سرڈگارئے تها آرامیئے گۆما مردمان کُشگا اِنت که رژیمئے اے کار سئوب بوتگ که بازێن هلکیئے بُنهشت گار ببیت و …..ادامه خبر

خبر

چهار ماه بی خبری از منصور دهمرده، از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی و محکوم به اعدام

به گزارش رسانک، بیش از چهار ماه بی‌خبری از وضعیت سلامت منصور دهمرده، از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی سال ١۴٠١ و محکوم‌شده به اعدام، باعث نگرانی خانواده این زندانی بلوچ …..ادامه خبر

خبر

شیرازئے آدل آبادئے زندانا یک بلۆچێن زاندانیئے اێدام کنگ بوتگ

رَسانک نیوز یکشمبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲، شیراز، آدل آبادئے زندانئے سرمستران، یک بلۆچێن زندانییئے اێدامئے هُکم اجرا کُرتگ. هال وشا اے بلۆچێن زندانییئے پجّار “یاسین زئیندینی” سی سالگ، سُهرابئے چُکّ، …..ادامه خبر

خبر

کم چه کم یک بلۆچ زندانیئے پاهۆئے هُکم چه آمیدگِس نێمگا بُرگ بوتگ کرنتینه زندان دُزآپا راه دئیگ بوتگ

رَسانک نیوز چارشمبهئے رۆچا 17ئے آبان ماهئے 1402آ، کم چه کم یک بلۆچ زندانی که چه نیمّۆنئے بُهتام کتل، مهکوم په پاهۆ دئیگا کِساس کنگ، دێم په پرمان پاهۆ دئیگا …..ادامه خبر

خبر

نگرانی خانواده منصور دهمرده، از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی با گذشت بیش از سه ماه بی خبری

به گزارش رسانک، بیش از سه ماه بی‌خبری از وضعیت سلامت منصور دهمرده، از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی سال ١۴٠١ و همچنین از محکومین به اعدام باعث نگرانی خانواده این …..ادامه خبر