خبر

عفوبين الملل: موج وحشتناک اعدام هاى جديد با تشدید استفاده از مجازات اعدام علیه عرب ها، بلوچ ها و كوردها

به گزارش رسانک، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که بر اساس تحقیقات این سازمان به همراه بنیاد عبدالرحمان برومند جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته دستکم ٩۴ نفر را اعدام …..ادامه خبر

خبر

نشست “الویت های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی” با حضور مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان در نروژ

به گزارش رسانک به نقل از گروه حقوق بشر بلوچستان، روز شنبه ١٨ فوریه مصادف با ٢٩ بهمن ماه ۱۴۰۱، نشستی تحت عنوان “اولویت‌های حقوق بشری؛ از امروز تا گذار …..ادامه خبر

خبر

تکمیلی

اعدام دست‌کم چهار زندانی از جمله سه بلوچ در زندان کرمان به گزارش رسانک، سحرگاه امروز دوشنبه ١٠ بهمن ماه ۱۴۰۱، مسئولان زندان کرمان حکم اعدام دستکم چهار زندانی ،از …..ادامه خبر