برگزاری کنفرانس “بلوچستان” در لندن با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و فعالان بلوچ

به گزارش رسانک به نقل از گروه حقوق بشر بلوچستان، روز شنبه ١٨ آذر ماه ۱۴۰۲، یک کنفرانس در رابطه با موضوعات حقوق بشری و سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر لندن برگزار شد.

پنجاه و دومین کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران مصادف با هفتاد و پنجمین سالگرد روز حقوق بشر سازمان ملل متحد تحت عنوان “کرامت انسانی، آزادی و عدالت برای همه” با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و شماری از فعالان حقوق بشری و سیاسی بلوچ برگزار شد.

در این کنفرانس یک روزه، نمایندگان گروه حقوق بشر بلوچستان نیز حضور داشتند و ضمن ارائه آمارهایی از نقض حقوق بشر در بلوچستان توسط جمهوری اسلامی ایران، به ایراد سخنرانی پرداختند.

آنها ضمن تاکید بر اتفاقات یکسال گذشته که نمایانگر تبعیض سیستماتیک و خشونت مستمر و بی حد و مرز نیروهای حکومتی علیه مردم بلوچ بوده در رابطه با مسائل و مشکلات مختلف بلوچستان نیز صحبت کردند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*