ضرب و جرح یک کولبر بلوچ توسط نیروهای نظامی در پایانه مرزی میلک زابل

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ١۵ آذر ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی مستقر در پایانه مرزی میلک زابل با لباس شخصی و در وضعیتی غیرقانونی اقدام به ضرب و جرح یک کولبر بلوچ کردند.

گفته می‌شود که این کولبر فقط یک گالن کوچک نفت همراه خود داشته که برای فروش آن و امرار معاش به پایانه مرزی آمده بود.

هویت یکی از نیروهای نظامی ضارب، “محمد صیادی”، اهل زابل عنوان شده که همواره در مقابل کولبران که اموال ناچیز سهمیه ای خود را برای داد و ستد به پایانه مرزی می‌آورند قلدری و زورگویی می‌کند و آنها را ضبط و سپس خودش به فروش می‌رساند.

لازم به ذکر است که بدنبال ساخت غیرکارشناسانه دیوار مرزی در شمال استان بلوچستان و سیستان، زمین های بسیاری از کشاورزان بلوچ در آن سوی مرز ماند و بدلیل تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی، بسیاری از کشاورزان محلی قید زمین هایشان را که تنها منبع درآمد آنها بود زدند و برای امرار معاش مجبور شده‌اند که به کولبری و سوختبری روی بیاورند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*