چهل روز بیخبری از وضعیت یک کارگر بلوچ بازداشت شده در رفسنجان 

به گزارش رسانک، روز ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، یک شهروند بلوچ که برای کار به شهر رفسنجان رفته بود توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده و پس از گذشت ۴۰ روز همچنان از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

هویت این کارگر بلوچ “ابراهیم یارمحمدزهی”، ۳۸ ساله، فرزند لعل محمد، متاهل و اهل دراپ (زاهدان) عنوان شده است.

بر اساس همین گزارش ابراهیم به طور مداوم برای کارگری به استان‌  های کرمان، یزد و اصفهان رفته و تاکنون هیچ جرمی از وی سر نزده است و بازداشت وی در رفسنجان، بدون دلیل بوده مراجع قضایی شهر رفسنجان در پاسخ به دلیل بازداشت نامبرده، عنوان کردند وی در اعتراضات زاهدان حضور داشته و نیروهای امنیتی او را از زاهدان تحت نظر داشته و در رفسنجان بازداشت شده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*