نبود سرعت گیر و علائم راهنمایی و رانندگی و خطر تصادف با دانش آموزان در زرآباد

به گزارش رسانک، نبود علائم راهنمایی و رانندگی و نیز سرعت گیر در مقابل مدرسه عمار در شهر زرآباد باعث نگرانی والدین دانش آموزان شده است.

گفته می‌شود در مقابل این مدرسه که در خیابان اصلی این شهر قرار دارد، سرعت گیری برای کم کردن سرعت خودروها تعبیه نشده و ممکن است این خودروها تهدیدی برای جان دانش آموزان باشند.

والدین دانش آموزان خواستار نصب سرعت گیر در مقابل این مدرسه قبل از اتفاق ناگوار برای دانش آموزان هستند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*