کارگران شهرداری خاش سه تا پنج ماه است که حقوق نگرفته‌اند

به گزارش رسانک، در شهرداری خاش، کارگران قراردادی سه ماه و کارگران شرکتی تا پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

در همین راستا، یکی از کارگران شهرداری خاش گفته است آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به مردادماه سال جاری است که حدود سه‌ونیم ماه پیش واریز شده است.

این کارگران گفته‌اند به دلیل دریافت نکردن حقوق شرایط زندگی‌شان دشوار شده است. این در حالی است که به‌گفته آنها، مدیریت شهری خاش به هزینه‌های غیرضروری این شهر می‌افزاید.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*