محکومیت دو سال زندان برای یک شهروند بلوچ در زاهدان

به گزارش رسانک، یک شهروند بلوچ که در ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت شده بود به دو سال حبس تعزیزی محکوم شد.

هویت این شهروند بلوچ، “مجیب الرحمان کرمزهی”، ۲۱ ساله، فرزند مولوی یعقوب، از طلاب مسجد مکی زاهدان و اهل خاش و ساکن زاهدان عنوان شده است.

قابل ذکر است در روز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲ ،نیروهای نظامی و امنیتی صدها شهروند بلوچ را که شماری کودکان خردسال بوده اند با خشونت و بصورت فله ای بازداشت کردند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*