غرق شدن یک کودک بلوچ اهل دشتیاری در هوتگ

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، یک کودک خردسال بلوچ پس از سقوط به داخل یک هوٹگ (هوتگ) در شهرستان دشتیاری، غرق شده و جان خود را از دست داد.

هویت این کودک “فرهان” (فامیلی نامشخص)، ۵ ساله فرزند سلیم و اهل روستای عبدک زهی از توابع بخش پلان شهرستان دشتیاری محرز گشته است.

گفته می شود، پیکر بی جان نعمان در هوٹگ همجوار با مسجد روستا کشف می شود و انتقالش به بهداری روستا نیز نتیجه ای را در پی نداشت.

هوٹگ (هوتگ) به گودال آبی گفته می شود که یا بصورت طبیعی و یا دست ساز بشر بوجود آمده و مردم از آب باران که در داخل آن جمع می‌شود، استفاده می کنند.

گفتنی است که مناطقی مانند دشتیاری از شبکه آبرسانی و لوله کشی محروم هستند و مردم با استفاده از آب جمع شده در این هوتگ ها آب مصرفی خود را تهیه می‌کنند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*