بلوچستان و نرخ بالای خط فقر

رسانک/ در حالی که میانگین درآمد سالانه خانوار شهری در جغرافیای ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶۷ میلیون تومان بوده است، میانگین درآمد سالانه خانوار شهری در استان بلوچستان و سیستان تنها ۱۰۸ میلیون تومان برآورد شده است.

بر اساس همین گزارش وضعیت خانوارهای روستایی به مراتب بدتر است و در حالی که متوسط درآمد خانوار روستایی کشور در سال گذشته ۹۸.۵ میلیون تومان بوده، متوسط درآمد خانوار روستایی بلوچستان وسیستان تنها ۴۲ میلیون تومان اعلام شده است.

گفتنی است این آماری است که توسط رسانه های حکومتی اعلام شده و در واقعیت اوضاع بسیار اسفبارتر است.

سیاست های فقر تحمیلی و محرومیت مردم از زیرساخت های مختلف، عدم ایجاد شغل و جلوگیری از سرمایه گذاری در اقلیم بلوچستان باعث شده تا مردم بلوچستان به کارهای کاذبی همچون سوختبری روی بیاورند و با جان خود بازی کنند تا زنده بمانند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*