افزایش فشار بر مولوی عبدالحمید برای دست کشی از دادخواهی خون شهدای بلوچ

رسانک/ در طی سالیان گذشته همواره رژیم جمهوری اسلامی ایران در حق مردم بلوچ ظلم روا داشته و مولوی عبدالحمید ضمن درخواست از حاکمیت جهت رفع ستم، مردم را دعوت به صبر کرده اما پس از اتفاق جمعه خونین زاهدان و کشتار مردمی که دست خالی بودند رقم خورد، همگان فهمیدند که مردم چه سکوت کنند و چه نکنند، توسط جمهوری اسلامی کشته می شوند.

طی هفته های اخیر، بر اساس پروژه بی آبرو کردن مولوی عبدالحمید توسط علی خامنه ای، اتهاماتی توسط رسانه های وابسته به سپاه به مولوی عبدالحمید نسبت داده شد و همچنین وی از طریق بازداشت اطرفیان و اعضای خانواده اش تحت فشار می باشد، به گونه ای که بیش از پنج ماه است نوه ایشان توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران به گروگان گرفته شده است.

(ویدئو: گفت‌وگوی تلویزیون ایران اینترنشنال با فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر)Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*