اذیت و آزار بنزین فروشان خیابانی زاهدان توسط نیروهای انتظامی

به گزارش رسانک، روز شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، نیروهای انتظامی بنزین فروشان کنار خیابان فروغ شهر زاهدان را مورد اذیت و آزار قرار داده و قصد توقیف بنزین های آنان را داشتند که شهروندان مانع شدند.

زورگویی و رفتارهای سلیقه‌ای نیروهای نظامی و امنیتی در بلوچستان و عدم توجه دستگاه قضایی نسبت به این رفتار ضابطین همواره مورد انتقاد فعالان منطقه بوده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*