درخواست شهروندان دشتیاری برای رفع مسدودی کارت های سوخت خودروها

به گزارش رسانک، امروز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، شماری از مردم بخش باهوکلات واقع در شهرستان دشتیاری از مسئولین پایانه های ‌حمل نقل استان بلوچستان و سیستان و شرکت نفت چهبار (چابهار) درخواست رفع مسدودی کارت‌های خود را دارند.

دو شهروند که کارت سوخت آنها مسدود شده در ویدئو منتشر شده، می‌گویند: “ما در این منطقه خشک و گرم کاری جز مسافرکشی نداریم و با خودروهای خود مسافرکشی می کنیم تا هزینه زندگی و مخارج زن و بچه خود را تامین کنیم؛ در منطقه ای که هیچ کارخانه و شرکتی برای کار وجود ندارد جز همین مسافر کشی کار دیگه ای نیست.”


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*