کرایه سنگین کنارک به چابهار صدای مردم را درآورد

رسانک/ کرایه مسیر چهل کیلومتری کنارک به چابهار هشتاد هزار تومان از سوی تاکسیرانی تعیین شده که هر یک کیلومتر یعنی دو هزار تومان محسوب می‌شود.

این کرایه سنگین برای مسافران در حالی است که هیچ وسیله حمل و نقل دیگری در این مسیر فعالیت ندارد و شهروندان زیادی مجبورند هر روز این مسير را طی کرده و به سر کارهای خود در دو شهر کنرک و چهبار بروند.

شهروندان این منطقه از مسئولان درخواست دارند که با توجه به وضعیت اقتصادی مردم به این مشکل انها هر چه سریعتر رسیدگی شود.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*