ازدحام شهروندان در صف‌های طویل سیلندر گاز در شهرستان سراوان

رسانک/ امروز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، کمبود گاز ناشی از سوءمدیریت باعث شده تا شهروندان شهرستان سراوان جهت دریافت سیلندر گاز ساعت‌ها در صف‌های طولانی دریافت گاز معطل باشند.

گفتنی است که حدود دو هفته است که مردم از صبح زود تا بعد از ظهر برای دریافت گاز مایع در صف می ایستند و هیچ یک از مسئولان هم برای این وضعیت پاسخگو نیست.

لازم به ذکر است که هیچ یک از شهرهای بلوچستان بطور کامل گازرسانی نشده‌اند و بسیاری از شهرها مانند سراوان علیرغم جمعیت بالا حتی لوله کشی گاز ندارند و کمبود سیلند گاز به یکی از دغدغه های اساسی شهروندان تبدیل شده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*