نبود معلم با وجود گذشت دو ماه از سال تحصیلی در دبستان حدیث شهرستان خاش

به گزارش رسانک، با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید (١۴٠٢_١۴٠٣)، دانش آموزان پایه اول دبستان حدیث شهرستان خاش همچنان بدون معلم هستند.

بر اساس گزارش های دریافتی، خانم میرعبدی معلم دانش آموزان پایه اول این دبستان که برادرزاده مدیر کل آموزش و پرورش استان است، پس از یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید انتقالی گرفته و به زاهدان رفته است.

این در حالی است که تاکنون برای دانش آموزان این کلاس از سوی آموزش و پرورش خاش معلمی در نظر گرفته نشده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*