تجمع اعتراضی رانندگان خودروهای دیزلی شمال بلوچستان مقابل فرمانداری زابل

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، رانندگان خودروهای دیزلی حوزه شمال بلوچستان (سیستان) در مقابل درب فرمانداری شهر زابل نسبت به کاهش سهمیه سوخت ناوگان و کمبود سوخت در جایگاه ها و شکل گیری صف های کیلومتری تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، سهمیه پایه ناوگان دیزلی از ۹۰۰ لیتر به ۶۰۰ لیتر کاهش یافته و دلیل این کار فروش سوخت عنوان شده که باعث نارضایتی رانندگان شده است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*