شصت درصد تخفیف برای طالبان در چهبار/ تصمیمات برای بلوچستان بدون بلوچ ها

 طبق اخبار رسیده از بلوچستان سفر هیئت سی نفره طالبان به چابهار و زاهدان نیات پشت پرده رژیم جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان را تا حدی برملا کرده است.

جلسات متعدد همکاری های امنیتی و اقتصادی بین این دو طیف صورت گرفته که در هیچکدام آنها هیچ مقام بومی یا بلوچی حضور نداشته، این در حالی است که میلیون ها بلوچ در ولایت نیمروز افغانستان و بلوچستان زندگی می کنند اما بلوچ ها از هر نوع مشارکتی در مورد مسائل بلوچستان و ولایت نیمروز بعنوان “نامحرم و غیرخودی” حذف شده اند.

جمهوری اسلامی که خود مثل حکومت طالبان در عرصه بین المللی منزوی و منفور است, برای جلب نظر طالبان تا شصت درصد تخفیف ارائه داده است و سهم مردم بلوچ از منابع بلوچستان، حاشیه نشینی, گرانی, محرومیت و فقر و فرق است.

علاوه بر این، در حالی که فارسی دری همواره زبان رسمی در افغانستان بوده است، ملا عبدالغنی برادر، رئیس این هیئت که یک پشتون متعصب است و ملا عمر به او لقب “برادر” داد و بیست و پنج سال پیش در کشتار دیپلمات های ایرانی در مزار شریف مسئولیت داشت حتی حاضر نیست به زبان فارسی حرف بزند و باید مترجم داشته باشد.

جمهوری اسلامی با “چَم جَهلی” و خفت این رفتار توهین آمیز را پذیرفته و همچنان در حال امتیاز دهی به طالبان است که چندی پیش با دبه زرد رنگ پر از آب رژه موتوری رفته و جمهوری اسلامی ایران را تحقیر کردند.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*