چرا جمهوری اسلامی به طالبانی که حقابه هیرمند را نمی‌دهند، باج می‌دهد؟! به گزارش رسانک، امروز ١٨ آبان ماه ۱۴۰۲، هیات عالی‌ رتبه حکومت طالبان که حاضر نیستند حقابه قانونی رودخانه هیرمند و هامون را شمال استان بلوچستان و سیستان بدهند برای گرفتن امتیازهای بیشتر به چابهار آمدند.

این هیئت به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر و رئیس الوزرا حکومت افغانستان به چابهار آمده و به مناطق مختلف این شهر بندری از جمله اسکله، منطقه آزاد و دانشگاه بین المللی چابهار رفتند.

در این سفر ملا عبدالغنی خواهان مشارکت هر چه بیشتر حکومت طالبان در مدیریت بندر چابهار شد.

جمهوری اسلامی ظاهرا طالبان را شریک مناسبی در طرح ضدمردمی توسعه سواحل بلوچستان و آمایش سرزمینی آن می داند. در حالیکه که مردم بلوچ از هر نوع مشارکت محروم هستند و حکومت طالبان تحت هیچ شرایطی حتی حاضر نیست یک قطره آب حقابه هامون را بدهد.

(ویدئو مربوط به سخنان دکتر عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن می‌باشد)


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*