کشته شدن یک سیه مار متفاوت با مارهای قبلی در شهرستان سرباز

به گزارش رسانک، روز گذشته ١۴ آبان ماه ۱۴۰۲، یک سیه مار متفاوت با سیه مارهای قبلی در روستای کلنگان واقع در بخش کیشکور از توابع شهرستان سرباز توسط مردم کشته شد.

این برای اولین بار است که این نوع مار خطرناک که دارای خط های زرد است در این منطقه مشاهده می شود در حالی که سیه مارهای قبلی در همه مناطق بلوچستان دارای خط های سفید و سیاه بوده‌اند.

سیه مار از جمله مارهای بسیار خطرناک و سمی است و فقط در بلوچستان وجود دارند. تاکنون هیچگونه پادزهری برای گزیدگی آن ساخته نشده و در طول سال جاری شمار زیادی از شهروندان قربانی این نوع مار شده‌اند.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*