اجرای حکم اعدام دستکم یک زندانی بلوچ در زندان اصفهان

به گزارش رسانک، سحرگاه روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام دستکم یک زندانی بلوچ توسط مسئولان و مقامات قضایی در زندان اصفهان به اجرا در آمد.

حال وش هویت این زندانی بلوچ را “حامد براهویی”، ۳۷ ساله، فرزند سلمان متاهل و دارای چهار فرزند اهل زاهدان عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، حامد در سال ۱۳۹۸، در شهر نایین اصفهان با اتهامات مرتبط به مواد مخدر بازداشت شده و از دادگاه انقلاب این شهر در سال ۱۳۹۹ به اعدام محکوم شده است.

حامد روز شنبه به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده است و روز یکشنبه با خانواده آخرین دیدار ملاقات حضوری انجام داد است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*