سرقت مشکوک مسلحانه گالن های سوختبران توسط افراد مسلح ناشناس در محور زاهدان_خاش

به گزارش رسانک، صبح امروز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، چند فرد مسلح که سوار خودروی هایلوکس بودند پس از تیراندازی هوایی، گالن های سوخت بنزین یک خودروی سوختبر پژو ۴۰۵ را در محور زاهدان به خاش و مقابل جایگاه سوخت اسکل آباد با خود بردند.

بر اساس این گزارش، افراد مسلح ناشناس در روز روشن و در مکانی که محل رفت و آمد پر تعداد نیروهای نظامی است با شلیک گلوله و ایجاد رعب و وحشت دست به سرقت از سوختبران زده اند.

با توجه به افزایش سرقت ها و تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سمت سوختبران در هفته‌های اخیر در جاده‌های بلوچستان، گمانه زنی ها در رابطه با همدستی آنان با نهادهای امنیتی و نیروهای نظامی بیش از پیش افزایش یافته است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*