ارسالی-سالگرد کشتار جمعه خونین خاش در ١٣ آبان ماه ١۴٠١

در آستانه سالگرد کشتار جمعه خونین خاش در ١٣ آبان ماه ١۴٠١، باید یادی از شهیدان خاش بکنیم که بسیار مظلوم هستند و طی یک سال گذشته کمتر کسی اسم آنها را شنیده و هیچکس یاد آنها را گرامی نداشته است.

شهدایی که خانواده آنان از ترس رژیم جمهوری اسلامی ایران، هویت بسیاری از آنها را عنوان نکرده و بسیاری از آنان گمنام هستند.

اکنون نیز با اینکه در آستانه سالگرد کشتار جمعه خونین خاش هستیم، هیچ کلیپی از این شهیدان، در فضای مجازی منتشر نشده، کسی برایشان فراخوان نداده، نه شمعی برایشان روشن ‌شده، نه هشتگی برایشان زدند و انگار که فراموش شده اند.

صدای این شهیدان باشیم؛ شهدایی که گمنام زیستند، شجاعانه در برابر رژیم جمهوری اسلامی ایران ایستادند، سرافرازانه شهید شدند و اکنون وظیفه ما است که یاد آنها را همیشه گرامی بداریم.

نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*