مجروح شدن یک سوختبر بلوچ در پی برخورد خودرو در محور خاش

به گزارش رسانک، شامگاه روز گذشته ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، بر اثر برخورد دو‌ خودروی سواری از جمله یک خودرو سوختبر در محور زاهدان به خاش یک سوختبر بلوچ مجروح شد.

از هویت این شهروند سوختبر تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است که سوختبری از معدود کارهایی است که بسیاری از شهروندان بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به کار سوختبری مشغول هستند که گاهاً خطراتی همچون تصادف و واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جان آنها را تهدید می کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*